Εκφωνήσεις και Απαντήσεις Πανελληνίων Θεμάτων 2016 - πανελλαδικές εξετάσεις 2019 - όλα τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Εκφωνήσεις και Απαντήσεις Πανελληνίων Θεμάτων 2016

Διάφορα

Ακολουθεί στους 4 παρακάτω πίνακες το αναλυτικό πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2016.


ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερησιων και εσπερινων ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ (ΓΕΛ)ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄ στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙII
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 των ημερησιων και εσπερινων ΓΕΛ με το ΝΕΟ Σύστημα

Δευτέρα 16/05/2016

Νεοελληνική Γλώσσα

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 18/05/2016

Αρχαία Ελληνικά

Μαθηματικά

-Ανθρωπιστικών Σπουδών
-Θετικών Σπουδών
-Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΕΚΦΩΝΗΣΗ


ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρασκευή 20/05/2016

Ιστορία

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δευτέρα 23/05/2015

Ιστορία

Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Φυσική

Θετ. & Τεχν. Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 25/05/2016

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρασκευή 27/05/2016

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βιολογία

Θετικών Σπουδών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δευτέρα 30/05/2016

Λατινικά

Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χημεία

Θετικών Σπουδών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 01/06/2016

Βιολογία

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ (ΓΕΛ)ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄ στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δευτέρα 16/05/2016

Νεοελληνική Γλώσσα

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 18/05/2016

Αρχαία Ελληνικά

Θεωρητικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μαθηματικά

Θετικής & Τεχνολογικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρασκευή 20/05/2016

Βιολογία

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Φυσική

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ιστορία

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δευτέρα 23/05/2015

Ιστορία

Θεωρητικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Φυσική

Θετικής & Τεχνολογικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 25/05/2016

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Μάθημα Επιλογής

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρασκευή 27/05/2016

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Τεχνολογικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βιολογία

Θετικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ηλεκτρολογία

Τεχνολογικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δευτέρα 30/05/2016

Λατινικά

Θεωρητικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χημεία

Θετικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 01/06/2016

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Θεωρητικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ/σεων

Τεχνολογικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χημεία - Βιοχημεία

Τεχνολογικής Κατ/νσης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙII

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τρίτη 17/05/2016

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πέμπτη 19/05/2016

Μαθηματικά

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τρίτη 24/05/2016

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βοοτροφία - Αιγοπρόβατοτροφία

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πέμπτη 26/05/2016

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στοιχεία ψύξης και κλιματισμού

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεντροκομία

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σάββατο 28/05/2016

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Προγραμματισμός Υπολογιστών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οικοδομικη

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τρίτη 31/05/2016

Ναυσιπλοΐα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων & Ποτών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πέμπτη 2/06/2016

Ψηφιακά Συστήματα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μηαχανές Πλοίου ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρασκευή 03/06/2016

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μεταφορά Φορτίων

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σάββατο 04/06/2016

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στοιχεία Μηχανών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ηλεκτροτεχνία

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δευτέρα 06/06/2015

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τρίτη 17/05/2016

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πέμπτη 19/05/2016

Μαθηματικά Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΗ
ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σάββατο 28/05/2016

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δομιμένος Προγραμματισμός

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οικοδομική

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βοήθητικά Μηχανήματα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στοιχεία Παθολογίας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τρίτη 31/05/2016

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχές Επεξεργασίας Τοφίμων

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Φυτική Παραγωγή

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πέμπτη 2/06/2016

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μηχανές Πλοίου Ι

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γραφιστικές Εφαρμογές

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαμόρφωση Τοπίου

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρασκευή 03/06/2016

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σάββατο 04/06/2016

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δευτέρα 06/06/2015

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00
π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες

 
 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού