Εκφωνήσεις και Απαντήσεις Πανελληνίων Θεμάτων 2014 - πανελλαδικές εξετάσεις 2019 - όλα τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Εκφωνήσεις και Απαντήσεις Πανελληνίων Θεμάτων 2014

Διάφορα

Τετάρτη 28/5/2014

Νεοελληνική Γλώσσα

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πέμπτη 29/05/2014

Νέα Ελληνικά

ΕΠΑ.Λ. Ομάδας A

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρασκευή 30/5/2014

Βιολογία

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Φυσική

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ιστορία

Γενικής Παιδείας

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δευτέρα 02/06/2014

Αρχαία Ελληνικά

Θεωρητικής Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μαθηματικά

Θετ. & Τεχν. Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τρίτη 03/06/2014

Μαθηματικά I

ΕΠΑ.Λ. Ομάδας A

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τετάρτη 04/06/2014

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Θεωρητικής Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βιολογία

Θετικής Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χημεία - Βιοχημεία

Τεχνολογικής Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ.

Τεχνολογικής Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρασκευή 06/06/2014

Λατινικά

Θεωρητικής Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χημεία

Θετικής Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ηλεκτρολογία

Τεχνολογικής Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον

Τεχνολογικής Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τρίτη 10/06/2014

Ιστορία

Θεωρητικής Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Φυσική

Θετ. & Τεχν. Κατ.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πέμπτη 12/06/2014

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Επιλογής

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρασκευή 13/06/2014

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΕΠΑΛ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δευτέρα 16/06/2014

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΛ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού